Dla użytkowników starszych wersji

 • Program w wersji 5.4x zakończył w grudniu 2000 r. swój rozwój. Do tej wersji nie będą już wprowadzane żadne zmiany (np. związane z nowymi stawkami podatku VAT, klasyfikacją PKWiU, itp). Wszelkie aktualizacje i poprawki wprowadzane są wyłącznie do powstałej w 2001 roku wersji 5.5x i następnych.
 • Jeśli korzystasz z wersji 5.4 lub starszej, a chciałbyś mieć najnowszą, skontaktuj się z autorem programu - najlepiej za pomocą poczty e-mail.
 • Wszystkie aktualizacje dla użytkowników wersji 5.50 i nowszych będa bezpłatne i dostepne na stronie internetowej.

Ważniejsze zmiany wprowadzone w 2001 r. do wersji 5.5 programu ZBYT.
(Późniejsze zmiany opisywane są w dziale Aktualizacje programu.)
 • Zmiana standardu zapisu polskich znaków z Mazovia na Latin II, co umożliwia bezpośredni dostęp do danych przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

 • Nowe rodzaje dokumentów związanych z obrotem materiałowym: rezerwacja dla odbiorcy i zamówienie od odbiorcy.

 • Automatyczne sprawdzanie zobowiązań odbiorcy przy wystawianiu dokumentu sprzedaży.

 • Blokowanie przez administratora sprzedaży dla wybranego kontrahenta.

 • Przy przeglądaniu rozrachunków - możliwość podglądu dokumentu Ľródłowego.

 • Możliwość automatycznego wydrukowania polecenia przelewu dotyczącego wielu dokumentów dla jednego kontrahenta.

 • Zapis cennika do pliku o dowolnej strukturze (np. w celu przekazania klientowi na dyskietce lub wysłania pocztą e-mail).

 • Wydruk dokumentu Tax Free (tylko w trybie tekstowym na drukarce 15").

 • Wprowadzenie trzech dodatkowych cenników w dowolnej walucie. Tabela przeliczników walut.

 • Możliwość określenia liczby obsługiwanych cenników (np. jeśli używamy tylko jednego, nie pojawiają się w kartotece informacje o pozostałych i nie trzeba tam nic wpisywać przy zakładaniu i poprawie kartotek).

 • Możliwość wystawiania dokumentu sprzedaży w jednej z trzech walut.

 • Możliwość przyporządkowania kontrahentowi numeru cennika.

 • Definiowanie przez administratora dostępu każdego z operatorów do każdego z zadań wykonywanych przez program.

 • Ustalanie indywidualnych rabatów na grupy towarowe dla każdego kontrahenta i automatyczne uwzględnianie ich przy wystawianiu dokumentów sprzedaży (Wz, rezerwacji).

 • Obsługa wielu rachunków bankowych.

 • Możliwość poprawy wszystkich dokumentów obrotu towarowego w ramach miesiąca

 • Wprowadzenie do kartoteki towaru dodatkowego pola "grupa dostawców", możliwość selekcji i analiz ze względu na to pole.

 • Nowy mechanizm tworzenia grup towarowych: każdy znak z czteroznakowej grupy może mieć inne znaczenie, słowniki i podpowiedzi do oznaczania

 • Wprowadzenie do kartoteki towaru dodatkowego pola "kod dostawcy dla towaru".

 • Nowa klasyfikacja pozycji w kartotece "Towar/Usługa". Dla pozycje określonych jako usługi nie jest prowadzona ewidencja magazynowa, można je dopisywać do dokumentu sprzedaży.

 • Automatyczne i półautomatyczne generowanie zamówień do dostawcy.

 • Możliwość skierowania dowolnego wydruku do pliku dyskowego

 • Faktura korygująca zmiany cen (dotychczas była tylko korekta związana z ilością).
 • Usunięcie modułu, drukującego podatkową księgę przychodów i rozchodów.
 
 (c) BTH Certus 1995 Ostatnie zmiany: 2015-03-03