Aktualizacje programu


Uaktualnienie może bezpłatnie pobrać i zainstalować każdy użytkownik programu ZBYT, wykorzystujący dotychczas wersję 5.50 lub nowszą.

Zainstalowanie nowszej aktualizacji nie wymaga instalowania poprzednich. Możesz zainstalować ostatnią aktualizację do każdej poprzedniej wersji programu ZBYT, pochodzącej z obecnego wieku, czyli nowszej, niż 5.50.

Nie instaluj aktualizacji starszych, niż Twoja obecna wersja programu ZBYT!

Jeśli wykonujesz uaktualnienie po raz pierwszy, przeczytaj objaśnienia. Przed instalają uaktualnienia zrób koniecznie kopię wszystkich danych (całego folderu) programu ZBYT.


5.93.20141231 z dnia 31.12.2014 (436 kB) Pobierz
Poprawa oznaczenia kasy przy przglądaniu historii obrotów z kontrahentem.
Drobne poprawki zgłoszone przez użutkowników w 2014 r.

5.92.20140129 z dnia 29.01.2014 (467 kB) Pobierz
Szybka zmiana portu drukarki przez Alt-F7.
Możliwość zapisu zamówień od odbiorców w chmurze i odczytu z chmury.
Drobne zmiany przy modyfikacji i wydruku własnych zestawień.

5.91.20131026 z dnia 26.10.2013 (466 kB) Pobierz
Dodanie w kartotece towaru oznaczenia "Odwrotne obciążenie".
Uwzględnienie mechanizmu odwrotnego obciążenia na fakturach.

5.90.130601 z dnia 30.07.2013 (470 kB) Pobierz
Raport okresowy skrócony dla drukarki fiskalnej Posnet (dotychczas był tylko raport okresowy pełny).
Drobne zmiany tekstu na dokumencie TaxFree.
Możliwość stosowania własnej stopki na dokumencie Wz (umieszczamy ją w pliku: stopa_wz.txt).
Możliwość stosowania własnej stopki na fakturze RR (umieszczamy ją w pliku: stopa_rr.txt).

5.89.121231 z dnia 31.12.2012 (470 kB) Pobierz
Dodana mozliwość wydruku dokumentu TAX-FREE na zwykłaym papierze, na drukarce laserowej.
Poprawa mechanizmu zmiany zamówienia na fakturę.
Zmiana nazwy dokumenty "Faktura VAT" na "Faktura".

5.88.120831 z dnia 31.08.2012 (467 kB) Pobierz
Dodana możliwość przepisania do magazynu cen z Kartoteki Centralnej (w programie pkt menu: 2.6.4. Uwaga - najpierw zapisz w Kartotece Centralnej dane z magazynu, z którego ceny będa podstawą do przepisania w innych magazynach (pkt menu: 2.6.3)!

5.87.120809 z dnia 9.08.2012 (467 kB) Pobierz
Dodana szybką analizę wartości sprzedaży oraz wartości i procentu marży w poszczególnych miesiącach.

5.86.120324 z dnia 24.03.2012 (467 kB) Pobierz
Możliwość zapisu faktury do pliku tekstowego. Wymagane jest zdefiniowanie własnego wzoru linijek.
Dodany wydruk skróconego rejestru sprzedaży - paragony z jednego dnia są grupowane w jednej pozycji.
Usunięty wydruk KP po wystawieniu patagonu, możliwość wyłączenia pytania o wydruk paragonu na zwykłej drukarce.
Sterowanie wysunięciem szuflady dla drukarki fiskalnej Posnet.
Wydruk numeru systemowego na paragonie fiskalnym w drukarkach Posnet.

5.85.111125 z dnia 25.11.2011 (433 kB) Pobierz
Możliwość blokady rabatu dla wybranych towarów. Blokadę można zaznaczć w kartotece towaru. Blokada uwzględniana jest przy dodawaniu nowej linii i przy rabacie zbiorczym. Nie działa, jeśli procent rabatu wpsujemy ręcznie w linijce dokumentu.

5.84.110301 z dnia 1.03.2011 (432 kB) Pobierz
Usunięty napis ORYGINAŁ i KOPIA z faktur (Rozp. Min.Fin. z dn. 9 grudnia 2010). Poprawa podpowiedzi podstawowej stawki podatku VAT przy fakturowaniu usług. Usunięcie sprawdzania PKWiU przy stawkach VAT różnych od podstawowej.

5.83.A1221 z dnia 21.12.2010 (432 kB) Pobierz
Za pomoca tej wersji można samodzielnie zmienić stawki podatku VAT w drukarkach fiskalnych POSNET.

5.82.A1202 z dnia 2.12.2010 (432 kB) Pobierz
Program przystosowany do obsługi nowych stawek podatku VAT. Zainstalowanie tej wersji programu nie zmienia stawek VAT na nowe, tylko umożliwia ich zmianę, gdy przyjdze potrzeba. Można ją zainstalowac jeszcze w 2010 r.
Zewnętrznie nie widać żadnych zmian, wykonane zostały natomiast duże zmiany w algorytmach programu.
Szczegółowe informacje o zmianach związanych z nowymi stawkami publikowane bedą w odrębnym dziale.

5.80.A0727 z dnia 27.07.2010 (432 kB) Pobierz
Zwiększenie maksymalego dopuszczalnego przekroczenia terminu płatności do 9000 dni (pojawiał się "błąd wielkości danych").
Zwiększenie zakresu czasu, po którym włącza się wewnętrzny wygaszacz (latające gwiazdki) do 999 minut. Zalecane są duże opóźnienia, bo wygaszacz "zamula" pracę innych programów w Windows XP i Windows 7.
Poprawa błędu wyświetlania niedoboru inwentaryzacyjnego w kartotece rocznej.

5.78.A0124 z dnia 24.01.2010 (432 kB) Pobierz
Dodanie możliwości usunięcia różnic inwentaryzacyjnych bez księgowania (rezygnacja z inwentaryzacji, czyszczenie błędnych lub próbnych różnic).
Zwiększenie długości pół przy definiowaniu własnych zestawień z przewijaniem zawartości przy wypełnianiu.
Zakładanie nowych magazynów bez konieczności korzystania z dyskietki instalacyjnej (z powodu zaniku czytników dyskietek FDD w komputerach).

5.77.A0104 z dnia 4.01.2010 (432 kB) Pobierz
Eliminacja błędów przy rozliczniu inwentarycaji pełnej i przy zapisie dokumentu Mm do e-mail.

5.76.91102 z dnia 02.11.2009 (432 kB) Pobierz
Nowy sposób przeprowadzenia inwentaryzacji - możliwość spisywania jednego towaru w wielu lokalizacjach. Możliwość zastosowania kolektora.
Automatyczne tworzenie kodu paskowego oraz sybmolu przy zakładaniu kartoteki towaru (jeśli pola pozostawiono puste).
Uwzględnienie wartości KGO (koszt gospodarowania odpadami) w kartotece towaru
Dodany sposób zapłaty "Za pobraniem"
Usunięte automatyczne zamówienia i automatyczne zapasy normatywne - nikt z tego nie korzystał.
Poprawiony mechanizm zamówień od odbiorców, w szczególności, dodatkowe możliwości przeglądania i wydruku.
Możliwość znaczenie "gwiazdką" pozycji rozrachunków do własnego wykorzystania, np. jako płatności zlecone do wykonania (klawisz F3).

5.70.80929 z dnia 29.08.2008 (433 kB) Pobierz
Włączanie i wyłączanie widoczności stanów zerowych podczas tworzenia nowego dokumentu sprzedaży, zamówienia, rezerwacji, Wz, Rw i Mm.

5.69.80118 z dnia 18.11.2008 (415 kB) Pobierz
Dodana możliwość przeglądania różnic inwentaryzacyjnych (dotychczas był tylko wydruk).

5.68.71025 z dnia 25.10.2007 (415 kB) Pobierz
Usunięcie błędu, uniemożliwiającego wydruk na drukarce fiskalnej paragonów o wartości przekraczającej 100 000 zł (dotychczas akceptowana była wartość do 99 999 zł).


Starsze aktualizacje (już nie są dostępne do pobrania)

5.66.61210
W wewnętrznym kalkulatorku (F1-L) można używać zarówno kropki jak i przecinka do oddzielenia miejsc dziesiętnych.
Poprawa wyświetlania długich nazw kontrahentów w zestawieniu.
Można zaprojektować własny wzorzec wydruku dokumentu TAX-FRRE.
Zaznaczanie przy dokumencie sprzedaży faktu wydruku paragonu fiskalnego. Ostrzeżenie o powtórnym wydruki pojawia się tylko dla tych paragonów, które już były drukowane na drukarce fiskalnej.

5.64.60427
Poprawa formatu wydruku etykiet cenowych.
Rejestr dokumentów TAX-FREE i ewidencja zwrotu VAT.
Przy przegladaniu obrotów kasy i banku dodatkowo widać saldo końcowe.
Podczas wyświetlania okienka informacyjnego o towarze (przy sprzedaży) - drugie naciśnięcie spacji pokazuje pełny zestaw danych z kartoteki.

5.62.51115
Wyświetlanie zajętości pamięci RAM.
Kartoteka centralna - mechanizm do koordynacji zakładania kartotek między odległymi oddziałami firmy.
Powtórny wydruk paragonu fiskalnego także dla usług.
Możliwość wydruku etykiet z kodem paskowym.

5.60.40928
Poprawiony błąd indeksowania tabeli różnic inwentaryzacyjnych.
Jeśli używasz wer. 5.59 z roku 2004, koniecznie zainstaluj tę poprawkę przed sporządzaniem inwentaryzacji.

5.60.40904
Nowa pozycja klasyfikacji kontrahentów - Unia Europejska.
Nowy formularz dokumentu sprzedaży - faktura UE.
Podpowiedź F2 przy wyborze klasyfikacji na karcie kontrahenta.
Nowe wydruki: zestawienie dokumentów rezerwacji i zestawienie dokumentów Wz.
Nowy definiowany parametr - czy po wprowadzeniu dokumentu zakupu wydruk dokumentu Pz proponowny jest domyślnie jako TAK, czy jako NIE.
Ceny w linijkach dokumentów obrotu towarowego wyświetlane są jako brutto, jeśli brutto wyświetlane są w cenniku.

5.59 - narzędzia pomocnicze 2004-04-27
W związku ze zmianą stawek VAT dla większości towarów z dotychczasową stawką 7%, zamieszczamy pomocniczy program 7na22.exe. Zmienia on automatycznie stawkę 7% na 22% dla wszystkich towarów. Równoczeście oblicza nowe ceny brutto, nie zmieniajac cen netto. Po pbraniu programu należy go zapisać w katalogu, w którym pracuje program ZBYT i jednorazowo uruchomić.

5.59.40216
Poprawiony mechanizm zamiany zamówienia od odbiorcy na fakturę (usunięty błąd polegający na znikaniu pozycji niezrealizowanych).

5.59.40109
Poprawiona koordynacja wprowadzania wyników inwentaryzacji przy pracy wielostanowiskowej.
Poprawiony wydruk zestawienia opóźnionych zapłat.

5.59.030822
Nowy sposobu oznaczania rachunków bankowych także dla rachunków własnych.
Poprawiony wydruk cennika usług.

5.59.030715
Uwzględnienie na wydruku polecenia przelewu nowego sposobu oznaczania rachunków bankowych wierzycieli. [zobacz]
Możliwość przypisania do odbiorcy rachunku bankowego, drukowanego na fakturach. [zobacz]
Możliwość wydruku dokumentów przychodowych Mm w cenach zakupu lub cenach sprzedaży.
Wydruk cen netto i brutto na dokumentach zamówień od odbiorców.

5.59.030323
Zmodyfikowany wydruk historii rozrachunków z kontrahentem.

5.59.030301
Nowy mechanizm odczytu kodów kreskowych (bez wyświetlania cennika).
Pomocnicze menu, wywoływane klawiszem F10 podczas obsługi zestawienia kontrahentów i podczas wyboru kontrahenta do dokumentu sprzedaży.
Uruchomienie "gorących klawiszy", obsługujących najczęściej wykonywane operacje. F2 - podgląd cennika, F3 - szybki paragon, F4 - ceny z rabatami, F5 - szybka faktura.
Nowy mechanizm tworzenia faktury z wielu dokumentów Wz (można utworzyć fakturę ze wszystkich lub z wybranych dokumentów Wz).

5.58.030207
Struktura bazy danych przygotowana do eksportu danych do programu KH CDN.

5.58.030131
Poprawa wydruku kwoty słownie na fakturach RR.

5.58.030127
Poprawa błędnego wyszukiwania słów zawierających literę "X" duże.
Zmienione okienko wyświetlające wyniki ubiegłych miesięcy i lat.

5.58.030119
Wyszukiwanie w kartotece towarów i zestawieniu kontrahentów bez rozróżniania wielkości znaków (można pisać małymi lub wielkimi).
Możliwość wydruku poleceń przelewu również na składance.
Możliwość definiowania własnego stylu linii faktury.

5.58.030114
Uwzględnienie pola PKWiU na wydruku oferty, w cenniku usług, itp.
Poprawa kodowania polskich znaków diaktrycznych przy wydruku paragonu na drukarce fiskalnej "Posnet".

5.58.030108
Poprawiony formularz wydruku dokumentu "Faktura RR".
Możliwość wyceny dokumentu Mm (na wydruku) w cenach zakupu albo sprzedaży.
Zwiększona długość pola numeru konta bankowego na wydruku przelewu.

5.58.021231
Możliwość zastosowania dodatkowego warunku przy wydruku rejestru zakupu - "Tylko dokumenty zapłacone".
Wyświetlanie ceny sprzeaży towaru przy wprowadzaniu wyników inwentaryzacji (w celu dodatkowej identyfikacji towarów o podobnych nazwach).
Zmiany związane z zastąpieniem klasyfikacji SWW przez PKWiU. Zwiększona długość pola z 10 do 14 znaków, wprowadzenie na fakturach napisu PKWiU zamiast SWW.

5.57.021028
Możliwość anulowania dokumentu Wz z automatyczną zamianą na rezerwację.
Dodatkowe pola na formularzach arkuszy spisowych, przeznaczone do wpisania numerów ostatnich dokumentów obrotu towarowego.
Automatyczna blokada poprawy dokumentów po zaksięgowaniu wyników inwentaryzacji.
Poprawiony moduł wydruku oferty handlowej.

5.56.020619
Nowy sposób przekazywania i przyjmowania dokumentów MM przy pomocy dyskietki i poczty e-mail. Teraz dokument MM zapisywany jest w jednym pliku (dawniej w trzech) a na jednej dyskietce lub w jednej przesyłce e-mail można umieścić wiele dokumentów MM.
Analiza średnich zapasów miesięcznych w magazynach i rotacji towarów.

5.55.020517
Uwzględnienie w module Zapisy Ksiegowe sposobu i terminu zapłaty przypisanych kontrahentowi (dotychczas omyłkowo proponowana była zawsze gotówka).
Nowy styl wydruku linii w fakturze usługowej, oznaczony "16" - wydruk nazwy usługi w dwóch wierszach, zminimalizowany zakres pozostałych informacji.

5.54.020416
Wydruk dokumentu przyjęcia towaru w dowolnej cenie sprzedaży.
Umożliwienie udzielenia rabatu dla całego dokumentu przy poprawie dokumentu sprzeaży oraz przy zamianie dokumentu Wz na fakturę.

5.53.020203
Zmniejszenie wyświetlanych stanów o poczynione rezerwacje przy przygotowaniu zamówienia do dostawcy
Wydruk skróconego raportu kasowego - paragony w jednej pozycji

5.52.020109
Możliwość podania konkretnego terminu płatności przy przeglądaniu rozrachunków.
Napis OGYGINAŁ lub KOPIA przy wielokrotnym wydruku faktury.
xxxx

5.52.011017
Dodany sposób zapłaty "Kompensata" i "Spedytor".
Możliwość wydruku dowodu kasowego dla dłużnika przy przeglądaniu rozrachunków (dokument typu "proforma", bez ksiegowania wpłaty).

5.51.010226
Dodano możliwość wydruk dokumentu "Zamówienie od odbiorcy".

5.51.010219
Możliwość przepisania pozycji z ubiegłych lat przy dodawaniu towaru do kartoteki (uprzednio usuniętego)

5.51.010204
Możliwość wydruku fragmentu raportu kasowego "od numeru do numeru".
Poprawa wydruku rejestru z zapisów księgowych - eliminacja zapisów nieobjętych podatkiem VAT.
Poprawione wydruku analiz w grupach towarowych.

5.51.010130
Poprawiony algorytm wykonywania analiz obrotów w grupach towarowych.
Poprawiony algorytm wykonywania analiz według akwizytorów.

5.51.010123
Możliwość przygotowania dokumentu Mm do wysłania pocztą elektroniczną. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy utworzyć w katalogu poczty elektronicznej podkatalog MMRO\. Po uruchomieniu funkcji "Przygotowanie Mm do wysyłki" zostaną tu zapisane trzy pliki: MM_G.DBF, MM_L.DBF i KART.DBF, które następnie mogą zostać wstawione jako załączniki do przesyłki e-mail.
Możliwość przyjęcia dokumentu Mm przysłanego pocztą elektroniczną. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy utworzyć w katalogu poczty elektronicznej podkatalog MMPR\. Wymienione wyżej trzy pliki otrzymane w przesyłce e-mail powinny zostać zapisane w tym katalogu, by móc je przyjąć jako przychód Mm.
Poprawiona wycena dokumentu Wz i Rezerwacja (była wartość bez uwzględnienia rabatu).
Możliwość ręcznego podawania danych osobowych do TaxFree bez zapamiętywania kontrahenta.

5.51.010116
Możliwość przygotowania zamówienia do dostawcy do wysłania pocztą elektroniczną. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy utworzyć katalog dla poczty elektronicznej, np. C:\E-MAIL a w nim podkatalog ZAM\. Wybrane zamówienie jest tu zapisywane w pliku tekstowym.

5.51.010112
Definiowanie przez użytkownika wykorzystywanych stawek podatku VAT. Możliwość przesłania ich wprost z programu do drukarki fiskalnej POSNET.

5.51.010107
Wydruk polecenia przelewu na nowym formularzu. Usunięcie dotychczasowego wydruku czterech odcinków na zwykłam papierze.


5.50 i wersje wcześniejsze
Program jest atualizowany kilka razy w roku. Zmiany nie były ogłaszane na stronie internetowej.

 
 (c) BTH Certus 1995 Ostatnie zmiany: 2015-03-03