Jak wykonać aktualizację?


Przeczytaj do końca informacje przedstawione na tej stronie. Jeśli masz wątpliwości, czy wszystko dobrze zrobisz, poproś o pomoc serwis firmy CERTUS lub znajomego informatyka.

Zanim pobierzesz uaktualnienie, zapoznaj się z wprowadzonymi zmianami. Jeśli nie ma wśród nich istotnych dla Ciebie, nie aktualizuj teraz programu.

Zakończ pracę w programie ZBYT. Przy pracy wielostanowiskowej - na wszystkich stanowiskach

Zapoznaj się z lokalizacją programu ZBYT na dysku. Może to być folder na dysku twojego komputera, np. C:\ZBYT5, D:\ZBYT5 lub folder na dysku innego komputera w sieci komputerowej. Najłatwiej zlokalizować program, przeglądając właściwości skrótu na pulpicie, za pomocą którego uruchamiasz program.

Na wszelki wypadek wykonaj kopię wszystkich danych na inny dysk, na dysk przenośny USB lub w ostateczności do innego folderu na tym samym dysku.

Pobierz uaktualnienie programu ze strony aktualizacji.

Jeśli przy pobieraniu masz możliwość wyboru zapisania pliku na dysku i uruchomienia (otwarcia) go, wybierz wariant zapisania na dysku. Jako miejsce zapisu wskaż folder, w którym pracuje program ZBYT.

Po zakończeniu pobierania otwórz (uruchom) pobrany program.

Uaktualnienie ma postać spakowanego archiwum, po uruchomieniu wszystkie potrzebne elementy wypakują się do folderu 5UPG. Podczas rozpakowania wystąpi informacja, że ZBYT.EXE już istnieje i pytanie, czy go zmienić. Potwierdź zgodę na zastąpienie go.

Uruchom program ZBYT, pojawi się komunikat o aktualizacji danych i po naciśnięciu klawisza nastąpi aktualizacja.

Po zalogowaniu się do programu ZBYT uruchomi się porządkowanie danych.

Przy pracy wielostanowiskowej wykonujemy aktualizacje tylko na jednym stanowisku, po jej zakończeniu wszystkie zobaczą nowa wersje programu.

Jeśli na komputerze z programem ZBYT nie masz dostępu do Internetu, pobierz uaktualnienie na innym komputerze i przenieś go do katalogu z programem ZBYT na dysku przenośnym, dyskietce lub płycie CD.


Jak sprawdzić, czy się wszystko dobrze wykonało?

Program od tej chwili ma nowy numer wersji, zgodny z podanym w wykazie uaktualnień. Numer wersji widnieje zawsze na ekranie podczas wyświetlania "Menu". Można go także zobaczyć w dowolnej chwili w okienku informacyjnym po naciśnięciu Alt-F1.

 
 (c) BTH Certus 1995 Ostatnie zmiany: 2015-03-03