Krótki opis programu


Informacje zamieszczone na tych stronach przeznaczone są głównie dla obecnych użytkowników programu. Gdyby zajrzał tu jednak ktoś inny - dla niego jest właśnie te kilka zdań.

Podstawowe zadania programu, to:
 • ewidencja zakupu towarów handlowych, zamówienia do dostawców
 • ewidencja sprzedaży towarów, wydruk faktur lub paragonów
 • wydruk paragonów na drukarce fiskalnej
 • współpraca z czytnikami kodów kreskowych
 • wydruk innych dokumentów związanych ze sprzedażą: TaxFree, ProForma
 • możliwość definiowania własnego wyglądu faktur, zapis faktur w plikach tekstowych
 • inne operacje handlowe: zamówienia od odbiorców, rezerwacje, wydania Wz
 • ewidencja obrotów wewnętrznych (Rw, Pw, Mm)
 • uproszczona ewidencja kosztów w małej firmie
 • prowadzenie kartotek magazynowych ilościowo-wartościowych dla dowolnej liczby magazynów
 • przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
 • prowadzenie rejestrów kasowych i bankowych
 • rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, wydruk poleceń przelewu
 • przeglądanie i wydruki wszelkich zestawień i analiz
Program działa na dowolnym komputerze PC z systemem operacyjnym DOS lub MS Windows. Minimalne wymagania, to komputer PC-AT z pamięcia RAM 1 MB i dowolnym dyskiem sztywnym. Szybkość pracy, która nie denerwuje użytkownika, występuje już na dowolnym komputerze z procesorem Intel Celeron.

Program może być uruchamiany w sieci komputerowej na serwerze Novell Netware, Linux lub Microsoft (od 3 do 25 stanowisk). Możliwa jest komunikacja offline między oddalonymi komuterami przy pomocy dyskietek, pamięci USB lub poczty e-mail oraz wielostanowiskowa praca online z odległych punktów, z wykorzystaniem serwera terminali Windows i Zdalnego Pulpitu.

Dotychczasowi użytkownicy to głównie firmy handlowe i handlowo-produkcyjne z województwa podkarpackiego. Pojednyncze stanowiska spotkać można także w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach.

Tak wygląda ekran komputera (lub okno dla Windows) z uruchomionym programem ZBYT.
 
 (c) BTH Certus 1995 Ostatnie zmiany: 2015-03-03